Bảng giá dịch vụ phun xăm thẩm mỹ

Bảng giá dịch vụ phun xăm thẩm mỹ

​​Hiệu quả trước sau khi thực hiện dịch vụ

1. Hiệu quả Trước – Sau khi thực hiện phun Môi thẩm mỹ

2. Hiệu quả trước sau khi thực hiện Phun Xăm Chân Mày