Logo Diamond

tập sàn chậu sau sinh

Sau khi trải qua quá trình "mang nặng đẻ đau" kéo dài hơn 9 tháng,cùng lúc đó những vấn đề liên quan đến vùng sàn chậu có dấu hiệu ngày một "xuống cấp" khiến chị em phụ nữ chúng ta phải dở khóc, dở cười.
/ 1