Logo Diamond

trẻ hóa âm đạo laser 3D- 360 Plus

Công nghệ Laser 3D – 360 plus là một công nghệ không phẫu thuật có chức năng thu hẹp vùng kín và làm đẹp da vùng kín. Công nghệ này sử dụng kết hợp giữa Laser Action II và kỹ thuật luồn chỉ sinh học nhằm mang lại kết quả thu gọn, trẻ hóa âm đạo tối đa nhất chỉ sau 1 lần điều trị và không gây biến chứng.
/ 1
Khách hàng