Logo Diamond

bệnh viện Từ Dũ

Tôi nghe nói thực hiện trẻ hóa âm đạo cần phải thực hiện tại bệnh viện, cụ thể là trẻ hóa âm đạo tại bệnh viện Từ Dũ. Như vậy có đúng không? Nếu chọn trung tâm thì trung tâm như thế nào là uy tín?
/ 1
Khách hàng