Logo Diamond

trẻ hóa âm đạo uy tín

Hiện nay, tôi thấy rất nhiều quảng cáo về trẻ hóa âm đạo. Vì sao phải trẻ hóa âm đạo và đâu là trung tâm thẩm mỹ uy tín để thực hiện việc này? Chị Phượng 38 tuổi - Quận 10, TP.HCM
May thẩm mỹ tầng sinh môn sẽ giúp âm đạo thu hẹp lại, tránh các biến chứng sa sinh dục (sa tử cung, sa thành âm đạo) hoặc sa trực tràng, sa bàng quang sau này...
/ 1
Khách hàng